Støtteordninger for bedrifter med eksponering mot Russland, Hviterussland og Ukraina

Publisert 02.04.2022 av Harald Sætermo 

Støtteordninger for bedrifter med eksponering mot Russland, Hviterussland og Ukraina

Regjeringen har sendt Stortinget forslag til fire støttetiltak for bedrifter som blir hardt rammet av Russlands angrep på Ukraina med påfølgende sanksjoner. Etter vedtakelse av ordningene og godkjennelse i ESA, vil det være mulig å søke om støtte og lån. Ordningene som er foreslått er kort fortalt:

  • Tilskudd til bedrifter som ikke har fått oppgjør på kontrakter med russiske, hviterussiske og ukrainske kunder

Bedrifter fra hele landet kan omfattes av tilskuddsordningen forutsatt at de har hatt minimum 50 prosent av omsetningen sin fra Russland, Hviterussland og/eller Ukraina. Tilskuddet kan dekke inntil 80 prosent av fordringene, og inntil EUR 400 000 til hvert foretak. Kontakter må som et utgangspunkt være inngått før 25. februar 2022, leveransene må skje innen utgangen av september 2022, og vedtak støtte må fattes innen 31. desember 2022. Det kan ikke gis støtte i strid med sanksjonsregelverket. Det er Innovasjon Norge som er tenkt satt til å forvalte ordningen. 

  • Lånegarantiordning

Dette er en lånegarantiordning som tenkes lagt under Eksportfinansiering Norge (Eksfin), og visse sider av den kan minne om lånegarantiordningen som ble introdusert under pandemien. Bedrifter fra hele landet kan søke, forutsatt at de er ellers lønnsomme og har lidt likviditetsmangel som følge av Russlands aggresjon mot Ukraina. Bedriften må ha hatt minimum 40 prosent omsetning fra Russland, Hviterussland og/eller Ukraina. Lån kan som et utgangspunkt ikke utgjøre mer enn 15 prosent av bedriftenes årlige omsetning de siste tre årene, og garantiordningen skal dekke 90 prosent av lånet. Garantiene kan gis for lån på inntil NOK 50 millioner, og med løpetid på inntil seks år. Lånene kan brukes til å dekke driftsutgifter og finansiering av investeringer, og det må svares garantiprovisjon.

  • Lavrisikolåneordningen under Innovasjon Norge økes med 0,5 mrd NOK, en økning som er forbeholdt bedrifter i Øst-Finnmark.
  • 50 millioner kroner i distriktsrettede virkemidler gjennom Innovasjon Norge og Siva til Troms og Finnmark fylkeskommune.

Vi kommer til å følge opp forslaget til lånegarantiordning.

Alle artikler er underlagt våre copyright- og ansvarsbestemmelser, som kan leses her.

Lurer du på om vi kan hjelpe deg? Velkommen til en uforpliktende prat med en av våre advokater.