Weekly 18/22

Publisert 08.05.2022 av Harald Sætermo

Weekly er vår ukentlige oversikt over utviklingen i bank- og finansjussen som vi normalt publiserer på mandager. Oversikten inneholder korte omtaler av utvalgte endringer i regelverket, forventet regelverk eller andre hendelser som vi mener er nyttige å kjenne til for aktørene i bank- og finansbransjen. Meld deg på vårt nyhetsbrev (se i bunnen av siden) for å få disse ukentlige oppdateringene direkte til din e-post, eller følg på Linkedin.

Bankpakken trer i kraft 1. juni
I denne ukens statsråd ble det vedtatt at lovendringene som gjennomfører EUs bankpakke (CRR2, CRD5 og BRRD2) skal tre i kraft 1. juni. Dette er i tråd med det som tidligere er varslet. Utvidelse av den såkalte SMB-rabatten er ansett som en viktig del av det nye regelverket. Det er antatt at den nå vil omfatte en stor andel av utlån til norske bedrifter, og med det kommer betydelige lettelser i kapitalkravene. Det tas fremdeles sikte på at utfyllende forskrifter til bankpakken skal være klare til 1. juni.

Finanstilsynet har publisert veiledning for søknad om å forvalte EuVECA-fond
EuVECA-forordningen (forordning (EU) 345/2013 om europeiske venturekapitalfond ble tatt inn i norsk rett ved en endring i AIF-loven i 2021. Forordningen regulerer forvaltning og markedsføring av EuVECA-fondene. Forordningen stiller igjen nærmere krav til porteføljesammensetning og investeringer for at et fond skal kunne kalle seg EuVECA. Det er Finanstilsynet som i Norge fører tilsyn med foretakene, behandler søknader om etablering av EuVECA-fond og registering av forvaltere. Finanstilsynet har nå publisert en veiledning om søknad om forvaltning av EuVECA-fond.

Rapport om alternative investeringsfond
Finanstilsynet har publisert den årlige rapporten om alternative investeringsfond i det norske markedet. Av funnene kan nevnes at fond-i-fond og eiendomsfond er det to største fondstypene, at giring benyttes av relativt få, og at flertallet av investorer er profesjonelle.

Alle artikler er underlagt våre copyright- og ansvarsbestemmelser, som kan leses her.

Vi er advokater for norske og internasjonale aktører i bank- og finansbransjen. Har du spørsmål til noe som er skrevet her, ta gjerne kontakt med oss:

Utvalgte artikler

01.05.2022

Weekly 17/22

Weekly er vår ukentlige oversikt over utviklingen …

Les mer
26.04.2022

Weekly 16/22

Weekly er vår ukentlige oversikt over utviklingen …

Les mer
11.04.2022

Weekly 14/22

Weekly er vår ukentlige oversikt over utviklingen …

Les mer