Weekly 35/2022

Publisert 04.09.2022 av Harald Sætermo

Weekly er vår ukentlige oversikt over utviklingen i bank- og finansjussen som vi normalt publiserer på mandager. Oversikten inneholder korte omtaler av utvalgte endringer i regelverket, forventet regelverk eller andre hendelser som vi mener er nyttige å kjenne til for aktørene i bank- og finansbransjen. Meld deg på vårt nyhetsbrev (se i bunnen av siden) for å få disse ukentlige oppdateringene direkte til din e-post, eller følg på Linkedin.

Ikrafttredelse av ny finansavtalelov 1.1.2023
I statsråd 2. september 2022 ble det endelig vedtatt at ny finansavtalelov skal tre i kraft 1. januar 2023. Det er gjort unntak for lovens § 8-3 nr. 9 (visse endringer i angrerettsloven). Ikrafttredelse 1. januar 2023 ble offisielt varslet i finansmarkedsmeldingen i april, men det formelle vedtaket har altså latt vente på seg. Det er også vedtatt at en del av forskriftene til finansavtaleloven 1999 skal oppheves fra ikrafttredelse av ny lov. Utkast til ny forskrift har vært på høring med høringsfrist 17. august 2022, og vi kan forvente endelige forskrifter i den nærmeste fremtid.

Vi bistår bransjen med implementeringen av ny lov i form av oppdatering av dokumentasjon og rutiner, og opplæring. Knappe fire måneder til ikrafttredelse er ikke mye tid. Har din bank eller ditt foretak behov for bistand rundt dette, er du velkommen til å ta kontakt.

Styrking av retten til å betale med kontanter – høring
Justis- og beredskapsdepartementet har i et høringsnotat foreslått en klargjøring og styrking av forbrukernes rett til å betale med kontanter. Endringene foreslås tatt inn i ny finansavtalelov § 2-1. Et sentralt element i forslaget er at den næringsdrivende skal tilby forbrukere å betale for varer og tjenester med kontanter der hvor den næringsdrivende selger varer eller tjenester til forbrukere fra faste forretningslokaler.

Høringsfristen er 19. desember 2022, og aktører som er berørt av forslaget bør inngi høringsuttalelse. Vi har over flere år jobbet med ulike aktører vedrørende plikten til å tilby kontanter og kontant betaling. Ta gjerne kontakt med oss ved behov for bistand i høringsrunden.

Datatilsynets og Personvernnemndas årsrapporter
Datatilsynets og Personvernnemndas årsrapporter for 2021 er publisert. For bank- og finansbransjen kan man merke seg at bransjen er den som rapporterer om nest mest brudd på personopplysningssikkerheten. Det er ikke overraskende at bruddene opplyses å være knyttet til personopplysninger sendt til feil mottaker, manglende eller feil i tilgangsstyring og utilsiktet publisering. Uberettigede kredittvurderinger er også en gjenganger, selv om det ikke nødvendigvis knytter seg til bank- og finansbransjen.

Bransjen kan fremstå som en «versting» i behandlinger av personopplysninger. Men vi tror at man må se tallene i lys av bransjens karakter hvor det behandles et stort omfang personopplysninger, samt gode rutiner på avdekking og varsling av avvik.

Finans Norges bransjenorm for finansiell inkludering
Finans Norge har publisert en bransjenorm med minstekrav til bankenes finansielle inkludering av ikke-digitale kunder og deres pårørende. Normen ble vedtatt 14. juni 2022, med ikrafttredelse 1. november 2022. Normen stiller blant annet krav til en minimumsløsning for kontoinformasjon, betaling av regninger og overføring av penger uten digitale løsninger. Det er også tatt inn krav til informasjon, rådgivning og veiledning om digitale løsninger, samt regulering av disposisjonsfullmakter. Bankene skal opprette retningslinjer og rutiner som ivaretar finansiell inkludering.

Alle artikler er underlagt våre copyright- og ansvarsbestemmelser, som kan leses her.

Vi er advokater for norske og internasjonale aktører i bank- og finansbransjen. Har du spørsmål til noe som er skrevet her, ta gjerne kontakt med oss:

Utvalgte artikler

29.08.2022

Finansdagen 2022 - Juristenes Utdanningssenter

Vi bidrar også i år på Finansdagen i regi av Juris…

Les mer
29.08.2022

Weekly 34/2022

Weekly er vår ukentlige oversikt over utviklingen …

Les mer
22.08.2022

Weekly 33/2022

Weekly er vår ukentlige oversikt over utviklingen …

Les mer