Weekly 7/2023

Publisert 21.02.2023 av Harald Sætermo 

Weekly er vår ukentlige oversikt over utviklingen i bank- og finansjussen som vi normalt publiserer på mandager. Oversikten inneholder korte omtaler av utvalgte endringer i regelverket, forventet regelverk eller andre hendelser som vi mener er nyttige å kjenne til for aktørene i bank- og finansbransjen. 

Pantsettelse av registrerte varemerker
Varemerkedirektivet ble innlemmet i EØS-avtalen med ikrafttredelse 1. januar 2023. Det åpner for ikrafttredelse av lovendringene fra 2020 i blant annet varemerkeloven og panteloven som gjennomfører direktivet i norsk rett.

For panteretten som er mest aktuelt for oss, vil det da fra 1. mars 2023 være mulig med særskilt pantsettelse av varemerker registrert i Norge, lisenser til slike og søknader om varemerkeregistrering. Det skal også bli mulig med utlegg og arrest i registrerte varemerker og varemerkesøknader. Løsningen med særskilt pantsettelse reiser noen problemstillinger mot driftstilbehørspantrett som vi ikke får gått inn på her. For kreditorer som ønsker panterett i registrerte varemerker mv., bør man følge opp muligheten for særskilt pantsettelse fra 1. mars 2023.

Høyere gebyr ved brudd på forbrukervernregler
Det er fastsatt ny forskrift til markedsføringsloven, angrerettloven, pakkereiseloven og åpenhetsloven som fastsetter en øvre ramme for gebyr ved lovbrudd på inntil fire prosent av årsomsetningen eller 25 millioner kroner – avhengig av hva som er høyest. Reglene er begrunnet i gjennomføring av EUs moderniseringsdirektiv, og trådte i kraft fra 14. februar 2023. Det skal fremdeles utøves et skjønn ved fastsettelse av gebyrer, men vi kan nok forvente oss betydelig høyere gebyrer ved lovbrudd enn det som har vært praksis frem til nå.

Høyere terskelverdier for å unnlate revisjon
Det er fastsatt endringer i terskelverdiene for å unnlate revisjon. Driftsinntektene av den samlede virksomheten må være mindre enn 7 millioner kroner, og selskapets balansesum må være mindre enn 27 millioner kroner. Endringer trer i kraft fra 1. mai 2023. Gjeldende terskelverdier er motsvarende 6 millioner kroner og 23 millioner kroner. Det er også øvrige krav for å unnlate revisjon som vi ikke går inn på i denne omgang.

Finanstilsynet har publisert sine årlige rapporter fra tilsynsområdene
Finanstilsynet publiserer årlig rapporter tilsynsområdene hvor tilsynets arbeide det siste året omtales. Rapportene tar for seg viktige tilsynssaker, relevant regelverksarbeid og flere forvaltningssaker fra 2022. Det er slik vi ser det nyttige oppsummeringer av siste års aktiviteter.

Alle artikler er underlagt våre copyright- og ansvarsbestemmelser, som kan leses her.

Utvalgte artikler
08.02.2023
Åpenhetsloven 2023: Hva er åpenhetsloven, hvem omfattes av åpenhetsloven og hva innebærer den?
Les mer
12.02.2023
Weekly 6/2023
Les mer
04.02.2023
Weekly 5/2023
Les mer

Lurer du på om vi kan hjelpe deg? Velkommen til en uforpliktende prat med en av våre advokater.