Weekly 4/2024

Publisert 29.01.2024 av Harald Sætermo   Eleonore Foss  

Weekly er vår ukentlige oversikt over utviklingen i bank- og finansjussen som vi normalt publiserer på mandager. Oversikten inneholder korte omtaler av utvalgte endringer i regelverket, forventet regelverk eller andre hendelser som vi mener er nyttige å kjenne til for aktørene i bank- og finansbransjen.

1.
DORA – forslag til norsk implementering

EUs Digital Operational Resilience Act  (DORA) ble vedtatt i EU i desember 2022, og er et sentralt regelverk med sikte på å styrke IKT-sikkerhet i finansielle foretak. Forslag til norsk gjennomføring basert på et høringsnotat utarbeidet av Finanstilsynet er nå på høring frem til 3. april 2024. Vi har oppsummert hovedtrekkene i regelverket i vår artikkel om DORA og gjennomføringen i norsk rett.

2.
Tilbydere av ESG-ratinger – mandat til Finanstilsynet

Vi har tidligere omtalt Europakommisjonens forslag om en forordning som regulerer virksomheten til tilbydere av ESG-rangeringer. Forslagets formål er blant annet økt pålitelighet og transparens for ESG-rangeringer i unionen. Herunder foreslås regler om organiseringen av slike tilbyderes virksomhet og regler som er ment å forebygge interessekonflikter, blant annet i form av et godkjennelses- og tilsynsregime under ESMA. Forordningsforslaget er vurdert som EØS-relevant, men er ikke endelig vedtatt i EU.

Finansdepartementet har nå bedt Finanstilsynet utrede behovet for endringer i norsk rett for å gjennomføre de forventede EØS-forpliktelsene i lys av forordningen, samt utarbeide utkast til regler og høringsnotat innen 15. november 2024, eller senere dersom det er nødvendig av hensyn til utviklingen på EU-nivå.

3.
Implementeringen av folkefinansieringsforordningen i norsk rett

Vi har tidligere omtalt forslaget om implementeringen av EU-forordningen om europeiske tilbydere av folkefinansieringstjenester til næringsvirksomhet ((EU) 2020/1503) i norsk rett jf. Verdipapirlovutvalget forslag i NOU 2021:10. Det er nå varslet et lovforslag til Stortinget senere i år. Videre er det besluttet med forbehold for Stortingets godkjennelse at Norge vil delta i EØS-komiteens beslutning om å innlemme folkefinansieringsforordningen i EØS-avtalen 2. februar 2024.

Alle artikler er underlagt våre copyright- og ansvarsbestemmelser, som kan leses her.

Lurer du på om vi kan hjelpe deg? Velkommen til en uforpliktende prat med en av våre advokater.

 • Eleonore Foss

  Eleonore Foss er advokat, og bistår bransjeaktørene med blant annet selskapsrettslige og regulatoriske spørsmål, AML, ESG/bærekraft, kapitalmarkedsjus og fond/kapitalforvaltning. Hun skriver jevnlig om finansjus, og benyttes som foredragsholder innenfor fagfeltet.

  Eleonore har en mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo fra 2019, og har arbeidet som advokatfullmektig, og senere advokat, i Rime siden 2021. Hun har tidligere arbeidet med fonds- og kapitalmarkedstjenester i Intertrust.

  Eleonore er på programmet for Emerging Leaders i LAW.

  Eleonore Foss

  Fast advokat
 • Harald Sætermo

  Harald Sætermo er partner i Rime og hovedkontakt for aktørene i finansbransjen. Han har en betydelig erfaringsbakgrunn etter mer enn tyve år som advokat for aktørene i bransjen, herunder med regulatoriske forhold, dokumentasjonsutarbeidelse, misligholdssaker, restrukturering, tvisteløsning og andre spørsmål som berører næringen. 

  Harald har tidligere vært advokat i Nordea (konsernjuridisk) og i Advokatfirmaet Schjødt. Han har også undervist og vært sensor på Masterstudiet i rettsvitenskap ved Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo.

  Harald er en populær foredragsholder innen finansjus, og er benyttet av blant annet Juristenes Utdanningssenter (JUS), Finans Norge, og en rekke banker og finansinstiutsjoner.

  Harald Sætermo

  Partner / Advokat - Hovedkontakt