Finansiering - næring

Det siste om regelverksutviklingen, aktuelle tema og våre advokattjenester innen finansiering.

Rekonstruksjon og betydningen for finanskreditorene

Begjæring om rekonstruksjon av selskapet etter rekonstruksjonsloven er ett verktøy som kan benyttes for selskap og konsern med finansielle utfordringer, men det er langt fra sikkert at bedriften er i en situasjon hvor det er rekonstruksjon etter de norske reglene som er best egnet. 

Les mer
Våre tjenester

Vi bistår banker og andre kredittytere med gjennomføring av deres finansieringstransaksjoner i næringsforhold.  

Vi har inngående kjennskap og erfaring med utarbeidelse av markedstilpasset finansierings- og sikkerhetsdokumentasjon tilpasset bransje og formål med finansiering. Vi fokuserer ikke bare på det smale dokumentasjonsvinduet, men kombinerer dokumentasjonskompetanse med vår kjennskap til finansregulatoriske skranker, innfordring og tvisteløsning. Vi gir strategiske og operasjonelle råd for overholdelse av regulatoriske rammer og gjennomføring av en vellykket innfordring. 

Kontakt oss om finansiering
Innsikt
ESG og Bærekraft - 26.08.2023
Bærekraftsregulering i finansbransjen
Les mer
Finansiering - næring - 07.09.2022
Ny finansavtalelov – dette må banker og berørte foretak ha kontroll på
Les mer
Finansiering - næring - 22.11.2021
Høyesterett om rettsvernskrav for løsøre – dommen om «Aurstad Maskinutleige AS»
Les mer
Finansiering - næring - 25.04.2016
Internasjonale konkurser – norsk lovregulering av grenseoverskridende insolvensbehandling
Les mer
Finansiering - næring - 03.02.2022
The Norwegian bankruptcy proceedings in a nutshell
Les mer
Finansiering - næring - 18.02.2020
Pant i realregistrerbart løsøre mv.
Les mer
Kategori - 18.02.2020
Pant i fast eiendom
Les mer
Finansiering - næring - 18.02.2020
Hva er en panterett?
Les mer
Finansiering - næring - 30.03.2020
Mer om statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter – utfyllende bestemmelser i forskrift
Les mer

Lurer du på om vi kan hjelpe deg? Velkommen til en uforpliktende prat med en av våre advokater.

 • Harald Sætermo

  Harald Sætermo er partner i Rime og hovedkontakt for aktørene i finansbransjen. Han har en betydelig erfaringsbakgrunn etter mer enn tyve år som advokat for aktørene i bransjen, herunder med regulatoriske forhold, dokumentasjonsutarbeidelse, misligholdssaker, restrukturering, tvisteløsning og andre spørsmål som berører næringen. 

  Harald har tidligere vært advokat i Nordea (konsernjuridisk) og i Advokatfirmaet Schjødt. Han har også undervist og vært sensor på Masterstudiet i rettsvitenskap ved Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo.

  Harald er en populær foredragsholder innen finansjus, og er benyttet av blant annet Juristenes Utdanningssenter (JUS), Finans Norge, og en rekke banker og finansinstiutsjoner.

  Harald Sætermo

  Partner / Advokat - Hovedkontakt