Weekly 4/2023

Publisert 29.01.2023 av Harald Sætermo 

Weekly er vår ukentlige oversikt over utviklingen i bank- og finansjussen som vi normalt publiserer på mandager. Oversikten inneholder korte omtaler av utvalgte endringer i regelverket, forventet regelverk eller andre hendelser som vi mener er nyttige å kjenne til for aktørene i bank- og finansbransjen. Meld deg på vårt nyhetsbrev (se i bunnen av siden) for å få disse ukentlige oppdateringene direkte til din e-post.

EBA med uttalelse om DNB og kapitaldekning
EBA har etter en henvendelse fra en gruppe obligasjonseiere vurdert om tre legacy bonds («Discos») tilfredsstiller kravene som Tier 2 instruments under CRR. Konklusjonen fra EBA kom denne uken, og går ut på at instrumentene ikke tilfredsstilte kravene til Tier 2. Begrunnelsen knytter seg til vurderinger av instrumentenes egenskaper, rangering, kompleksitet, og skattemessige forhold.

Finansdepartementet oppfordrer til høringsinnspill til EU-kommisjonens lovforslag om kapitalmarkedsunionen
Vi har tidligere skrevet om EU-kommisjonens lovforslag som kom i slutten av 2022. Hovedelementene er

  • Forslag om mer effektiv og velfungerende clearing
  • Harmonisering og forenkling av insolvensprosessene i EU-statene
  • Forenkling av noteringsprosessen på offentlige markeder

Finansdepartementet har i en melding oppfordret norske interessenter til å gi høringsinnspill til EU-kommisjonen innen 17. mars 2023, og eventuelle forhold av særlig betydning for norske interesser direkte til Finansdepartementet innen 15. februar 2023.

Vi har tidligere påpekt en mulig utfordring ved en harmonisering og forenkling av insolvensprosessene i EU, og hvordan det vil fungere under EØS-avtalen ettersom insolvensretten i utgangspunktet ikke er omfattet EØS.

Dersom det er norske aktører som ønsker å inngi høringsinnspill, eventuelt rette særskilt henvendelse til Finansdepartementet, bistår vi gjerne i den forbindelse.

ESA aksepterer endret vurdering av statsstøtte til bedrifter i økonomiske vanskeligheter
Finansdepartementet opplyser at EFTAs overvåkningsorgan ESA støtter Norges forslag til en tolkning av reglene om statsstøtte som vil hjelpe selskaper som anses for å være i økonomiske vanskeligheter. Selskaper som anses for å være i økonomiske vanskeligheter kan i utgangspunktet ikke motta statsstøtte, noe som blant annet har betydning for ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift. Den nye løsningen åpner for å bygge på andre verdier enn de som følger av avlagte regnskaper. Det åpnes for synliggjøring av merverdier basert på andre regnskapsstandarder enn de selskapet har benyttet, og det åpnes for å legge skattemessige formuesverdier til grunn.

Alle artikler er underlagt våre copyright- og ansvarsbestemmelser, som kan leses her.

Utvalgte artikler
22.01.2023
Weekly 3/2023
Les mer
15.01.2023
Weekly 2/2023
Les mer
09.01.2023
Weekly 1/2023
Les mer

Lurer du på om vi kan hjelpe deg? Velkommen til en uforpliktende prat med en av våre advokater.