Weekly 7/2024

Publisert 17.02.2024 av Andreas Tallhaug Fjermo   Eleonore Foss   Harald Sætermo  

Weekly er vår ukentlige oversikt over utviklingen i bank- og finansjussen som vi normalt publiserer på mandager. Oversikten inneholder korte omtaler av utvalgte endringer i regelverket, forventet regelverk eller andre hendelser som vi mener er nyttige å kjenne til for aktørene i bank- og finansbransjen.

1.
Finanstilsynets undersøkelse av prisene på verdipapirfond

Finanstilsynets har publisert resultatene av en undersøkelse av prisene på verdipapirfond. Den viser at ulike fondstilbydere som kundene kan velge mellom opererer med betydelige prisforskjeller på ett og samme fond. Prisforskjellene påvirker kundenes avkastning over tid, og Finanstilsynet påpeker et behov for å informere bedre om priser og kostnader.

2.
Rundskriv om prisopplysning ved markedsføring og salg av verdipapirfond

Finanstilsynet har publisert et rundskriv (1/2024) om prisopplysninger ved markedsføring og salg av verdipapirfond. Rundskrivet er et svar til undersøkelsen som ble publisert denne uken, og som viser store prisforskjeller mellom ulike distributører på ett og samme fond. Med rundskrivet kommer det nye og ganske inngående krav til prisopplysninger som Finanstilsynet forventer blir etterlevd, og hvor kravene i rundskrivet vil bli lagt til grunn ved fremtidige tilsyn. Vi går her ikke inn på de detaljerte kravene og anbefalingene i rundskrivet, men stikkord 

 • tydelig informasjon om samlet pris ved markedsføring og salg av fond
 • tydelig og forståelig fremstilling av beregningsmetode for pris og kostnadselement som inngå
 • lett tilgjengelige opplysninger om pris på fond som blir tilbudt
 • opplysninger i nominelt kronebeløp, og ikke bare i prosent.

Har du spørsmål til kravene i det nye rundskrivet, sammenholdt med tilhørende regelverk i verdipapirfondloven, verdipapirhandelloven og finansforetaksloven – er du velkommen til å ta kontakt med oss.

3.
PRIIPs-forordningen foreslås gjort til norsk lov

Regjeringen har foreslått for Stortinget i Prop. 51 LS (2023-2024) at PRIIPs-forordningen (forordning (EU) nr.1286/2014) gjøres til norsk lov. PRIIPs står for Packaged Retail and Insurance-based Investment Products og har som mål å hjelpe forbrukere og ikke-profesjonelle investorer med å forstå og sammenligne de viktigste risikoene, kostnadene og den potensielle avkastningen til investeringsprodukter. Forordningen inneholder krav til nøkkelinformasjon (KID) som investorene skal ha før de kjøper sammensatte eller forsikringsbaserte investeringsprodukter. Proposisjonen inneholder også forslag om samtykke til godkjenning av to EØS-komitébeslutninger om å innlemme PRIIPs forordningen og enkelte tilknyttede rettsakter i EØS-avtalen.

4.
Finansklagenemnda ber om dokumentasjon vedlegges ved tvister om uautorisert transaksjon

Finansklagenemnda har publisert en artikkel hvor finansforetakene bes legge ved nærmer angitt informasjon og dokumentasjon ved innsendelse av tvister om uautoriserte transaksjoner.

5.
ESMA med presisering av best execution rapporteringskrav under MiFID II

ESMA (the European Securities and Markets Authority) har publisert en uttalelse som gir markedsdeltakere klarhet angående deres rapporteringskrav under RTS28 (Regulatory Techincal Standard 28) gjeldende best mulig utførelse av ordrer på handelsplattformer for verdipapirforetak. RTS28 er en del av MiFID II-regelverket, og i forbindelse med revisjonen av MiFID/MiFIR er ikke lenger verdipapirforetak pålagt årlig rapportering gjennom RTS28.

6.
ESMA tilbakekaller Euronext-autorisasjonen som DRSP under MiFIR etter egen anmodning

ESMA har tilbakekalt autorisasjonen til Euronext Paris SA (Euronext) som en Data Reporting Service Provider (DRSP) under MiFIR. MiFIR fastslår at ESMA skal tilbakekalle autorisasjonen til en DRSP når denne uttrykkelig frasier seg sin autorisasjon.

Alle artikler er underlagt våre copyright- og ansvarsbestemmelser, som kan leses her.

Lurer du på om vi kan hjelpe deg? Velkommen til en uforpliktende prat med en av våre advokater.

 • Harald Sætermo

  Harald Sætermo er partner i Rime og hovedkontakt for aktørene i finansbransjen. Han har en betydelig erfaringsbakgrunn etter mer enn tyve år som advokat for aktørene i bransjen, herunder med regulatoriske forhold, dokumentasjonsutarbeidelse, misligholdssaker, restrukturering, tvisteløsning og andre spørsmål som berører næringen. 

  Harald har tidligere vært advokat i Nordea (konsernjuridisk) og i Advokatfirmaet Schjødt. Han har også undervist og vært sensor på Masterstudiet i rettsvitenskap ved Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo.

  Harald er en populær foredragsholder innen finansjus, og er benyttet av blant annet Juristenes Utdanningssenter (JUS), Finans Norge, og en rekke banker og finansinstiutsjoner.

  Harald Sætermo

  Partner / Advokat - Hovedkontakt
 • Andreas Tallhaug Fjermo

  Andreas Fjermo er advokatfullmektig i Rime.

  Andreas Tallhaug Fjermo

  Advokatfullmektig
 • Eleonore Foss

  Eleonore Foss er advokat, og bistår bransjeaktørene med blant annet selskapsrettslige og regulatoriske spørsmål, AML, ESG/bærekraft, kapitalmarkedsjus og fond/kapitalforvaltning. Hun skriver jevnlig om finansjus, og benyttes som foredragsholder innenfor fagfeltet.

  Eleonore har en mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo fra 2019, og har arbeidet som advokatfullmektig, og senere advokat, i Rime siden 2021. Hun har tidligere arbeidet med fonds- og kapitalmarkedstjenester i Intertrust.

  Eleonore er på programmet for Emerging Leaders i LAW.

  Eleonore Foss

  Fast advokat