Tvisteløsning for finans

Det siste om regelverksutviklingen, aktuelle tema og våre advokattjenester innen tvisteløsning for finans.

Bankrettstvister 2023 – hvor kommer tvistesakene og hva kan man gjøre for å unngå de?

Vi sett på noen områder hvor vi forventer et økende antall tvister i tiden som kommer, og hva aktørene i finansbransjen kan gjøre for å unngå tvistene eller løse de på en god måte.

Les mer
Våre tjenester

Vi har satt fokus på å løse tvister for finanssektoren og deres kunder. Vårt fortrinn er at vi kjenner bransjen, vi kjenner de ulike produktene som tilbys og vi kjenner de rettslige krav som stilles til aktørene. Vi følger utviklingen i praksis fra domstolene og Finansklagenemnda slik at aktuelle problemstillinger og utviklingstrekk fanges opp. Det gjør at vi raskt kan sette oss inn i tvistene, plassere disse rettslig og legge en god strategi for videre håndtering.

Vi viker ikke unna fra å ta en sak til retten når omstendighetene tilsier det. Vi måler imidlertid ikke suksess ved antallet saker som fremmes for retten, men ved å oppnå den best mulige løsningen for våre klienter.

Vi håndterer hele spekteret av tvister, fra kundeklager til ankesaker i domstolene. Våre klienter innbefatter norske og internasjonale banker og finansforetak, investorer og andre næringsaktører. Av saker vi har håndtert kan nevnes saker om ulike typer svindel, misbruk av betalingsinstrument/elektronisk signatur, inndrivelse av gjelds- og kausjonsansvar, oppgjør bankgarantier, ansvar ved investeringsrådgivning, ansvar ved svikt i IT-systemer, tvangsinndrivelse/arrest, konkurskarantene, omstøtelse og tilbakesøking – for å nevne noe.

Ta kontakt om tvisteløsning for finans
Innsikt
ESG og Bærekraft - 12.04.2023
Bankrettstvister 2023 – hvor kommer tvistesakene og hva kan man gjøre for å unngå de?
Les mer
Kategori - 10.11.2020
Midlertidig sikring av pengekrav - arrest
Les mer
Kategori - 15.10.2020
Pass på søksmålsfristene hvis forliksrådet innstiller behandlingen!
Les mer
Kategori - 10.04.2022
NUF’er kan ikke være part i rettssak i Norge, men det finnes to viktige unntak
Les mer

Lurer du på om vi kan hjelpe deg med tvisteløsning for finans? Velkommen til en uforpliktende prat med en av våre advokater.

 • Harald Sætermo

  Harald Sætermo er partner i Rime og hovedkontakt for aktørene i finansbransjen. Han har en betydelig erfaringsbakgrunn etter mer enn tyve år som advokat for aktørene i bransjen, herunder med regulatoriske forhold, dokumentasjonsutarbeidelse, misligholdssaker, restrukturering, tvisteløsning og andre spørsmål som berører næringen. 

  Harald har tidligere vært advokat i Nordea (konsernjuridisk) og i Advokatfirmaet Schjødt. Han har også undervist og vært sensor på Masterstudiet i rettsvitenskap ved Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo.

  Harald er en populær foredragsholder innen finansjus, og er benyttet av blant annet Juristenes Utdanningssenter (JUS), Finans Norge, og en rekke banker og finansinstiutsjoner.

  Harald Sætermo

  Partner / Advokat - Hovedkontakt
 • Harald Sjaastad

  Harald Sjaastad har spisskompetanse på prosedyre, og prosederer regelmessig saker for retten innenfor en rekke fagområder. 

  Harald Sjaastad

  Partner/Advokat