Fond og kapitalforvaltning

Det siste om regelverksutviklingen, aktuelle tema og våre advokattjenester innen fond og kapitalforvaltning. 

Bærekraftsregulering i finansbransjen

Bærekraftsregulering av finansbransjen har akselerert kraftig de siste årene, og utviklingen vil fortsette. I denne artikkelen ser vi på bakgrunnen for reguleringen og de viktigste regelverkene som er kommet pr. august 2023. Vi ser også på hvilken regulering som vil komme.

Les mer
Våre tjenester

Fonds- og kapitalforvaltningsbransjen vil de kommende årene bli betydelig endret. ESG har allerede fått vesentlig påvirkning på investeringsbeslutningene til fond og deres investorer. Digitalisering og utviklingen i bruk av kunstig intelligens vil også fortsette i tiden som kommer. 

Vi bistår markedsaktørene med å være i forkant av endringene som kommer.

Kontakt
Weekly feed
Weekly 26/2024 - 30.06.2024

Endringer i finansmarkedslovgivningen vedtatt

Weekly 25/2024 - 22.06.2024

ESA’ene foreslår forbedringer av offentliggjøringsforordningen (SFDR)

Weekly 25/2024 - 22.06.2024

ESA’ene oppfordrer til styrket tilsyn og forbedret markedspraksis for bærekraftsrelaterte påstander

Weekly 20/2024 - 20.05.2024

ESMA om bruk av ESG- og bærekraftsbegrep i fondsnavn

Weekly 18/2024 - 05.05.2024

UK Overseas Funds Regime

Weekly 18/2024 - 05.05.2024

ESMA godkjenner investeringsrestriksjoner på GBP LDI fond i Irland og Luxembourg

Weekly 15/2024 - 14.04.2024

Finanstilsynet ut mot fondsanbefalinger på nettsider og i apper

Weekly 14/2024 - 07.04.2024

Forslag til ny finanstilsynslov

Weekly 14/2024 - 07.04.2024

AIFMD II: Ikrafttredelse i EU

Weekly 12/2024 - 15.03.2024

CSDDD: Enighet om nytt forslag til direktivtekst

Weekly 10/2024 - 08.03.2024

Finanstilsynet har utredet forbrukerens posisjon i finansmarkedene

Weekly 9/2024 - 01.03.2024

Kapitalmarkedsunionen: Nye regler for AIF-forvaltere og UCITS godkjent i Rådet

Weekly 7/2024 - 17.02.2024

Finanstilsynets undersøkelse av prisene på verdipapirfond

Weekly 7/2024 - 17.02.2024

Rundskriv om prisopplysning ved markedsføring og salg av verdipapirfond

Weekly 7/2024 - 17.02.2024

PRIIPs-forordningen foreslås gjort til norsk lov

Weekly 6/2024 - 09.02.2024

Kapitalmarkedsunionen - AIFMD II – godkjennelse Europaparlamentet

Weekly 5/2024 - 04.02.2024

ESMA følger opp risikoen knyttet til gearing i alternative investeringsfond

Weekly 2/2024 - 14.01.2024

Finanstilsynets tematilsyn med AIF-forvalternes tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering

Weekly 50/2023 - 15.12.2023

Artificial Intelligence Act – politisk enighet mellom Europaparlamentet og Europarådet

Weekly 50/2023 - 15.12.2023

Foreløpig avtale om implementering av CSDDD

Weekly 48/2023 - 03.12.2023

EUs tilsynsmyndigheter gir tips til forbrukere om bærekraftig finans

Innsikt
ESG og Bærekraft - 26.08.2023
Bærekraftsregulering i finansbransjen
Les mer
ESG og Bærekraft - 28.02.2024
Åpenhetsloven – dos and don’ts i 2024
Les mer
Fond og kapitalforvaltning - 12.12.2022
Kapitalmarkedsunionen – forbedring av clearing, enklere notering, og felles insolvensregler
Les mer
Fond og kapitalforvaltning - 09.04.2022
Sanksjoner mot Russland
Les mer
Fond og kapitalforvaltning - 07.05.2014
Lov om forvaltning av alternative investeringsfond – AIFM-loven
Les mer

Lurer du på om vi kan hjelpe deg fond og kapitalforvaltning? Velkommen til en uforpliktende prat med en av våre advokater.

 • Eleonore Foss

  Eleonore Foss er advokat, og bistår bransjeaktørene med blant annet selskapsrettslige og regulatoriske spørsmål, AML, ESG/bærekraft, kapitalmarkedsjus og fond/kapitalforvaltning. Hun skriver jevnlig om finansjus, og benyttes som foredragsholder innenfor fagfeltet.

  Eleonore har en mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo fra 2019, og har arbeidet som advokatfullmektig, og senere advokat, i Rime siden 2021. Hun har tidligere arbeidet med fonds- og kapitalmarkedstjenester i Intertrust.

  Eleonore er på programmet for Emerging Leaders i LAW.

  Eleonore Foss

  Fast advokat