Kapitalmarkedsrett

Det siste om regelverksutviklingen, aktuelle tema og våre advokattjenester innen kapitalmarkedsrett.

Våre tjenester

Vi yter bistand innen generell kapitalmarkedsrett, slik som selskapsrett, løpende forpliktelser, markedsmisbruk, flaggeregler, investeringsrådgivning og annen generell verdipapirrett.  

Kontakt oss om kapitalmarkedsrett
Weekly feed
Weekly 17/2024 - 27.04.2024

Crowdfunding – mangelfull informasjon – ansvar overfor investor

Weekly 15/2024 - 14.04.2024

Endringer i foretakslovgivningen vedtatt

Weekly 15/2024 - 14.04.2024

Finanstilsynet med rapport fra tematilsyn hos Oslo Børs

Weekly 14/2024 - 07.04.2024

Forslag til ny finanstilsynslov

Weekly 14/2024 - 07.04.2024

EMIR Refit

Weekly 14/2024 - 07.04.2024

Oppgaver foreslås overført fra Oslo Børs til Finanstilsynet

Weekly 14/2024 - 07.04.2024

Implementering av SFTR-forordningen - verdipapirfinansieringstransaksjoner og gjenbruk av sikkerheter

Weekly 14/2024 - 07.04.2024

DLT – forordningen

Weekly 14/2024 - 07.04.2024

ESMA med veiledende uttalelse om overgangsfasen til det reviderte MiFIR/MiFID II regelverket

Weekly 12/2024 - 15.03.2024

CSDDD: Enighet om nytt forslag til direktivtekst

Weekly 11/2024 - 15.03.2024

Rettede emisjoner: Finanstilsynet foreslår utredning

Weekly 11/2024 - 15.03.2024

Tilsyn Euronext Securities Oslo

Weekly 9/2024 - 01.03.2024

Norsk gjennomføring av MiCA og TFR II - høring

Weekly 9/2024 - 01.03.2024

Utredning av nasjonal gjennomføring av endringer i MiFID II og MiFIR

Weekly 8/2024 - 25.02.2024

MiFIR/MiFID II: Rådet med godkjennelse av endringer

Weekly 7/2024 - 17.02.2024

ESMA med presisering av best execution rapporteringskrav under MiFID II

Weekly 7/2024 - 17.02.2024

ESMA tilbakekaller Euronext-autorisasjonen som DRSP under MiFIR etter egen anmodning

Weekly 6/2024 - 09.02.2024

ESMA med fokus på investeringsråd på sosiale medier

Weekly 5/2024 - 04.02.2024

Enighet om EUs Listing Act

Weekly 3/2024 - 20.01.2024

Revisjon av MiFID II/MiFIR

Weekly 1/2024 - 05.01.2024

Finanstilsynets tematilsyn: Rettede emisjoner og likebehandling av aksjonærer

Weekly 50/2023 - 15.12.2023

Foreløpig avtale om implementering av CSDDD

Weekly 48/2023 - 03.12.2023

EUs tilsynsmyndigheter gir tips til forbrukere om bærekraftig finans

Innsikt
Finansiering - forbruker - 28.01.2024
EUs DORA-forordning om IKT-sikkerhet i finans - norsk gjennomføring
Les mer
Finansiering - forbruker - 12.12.2022
Kapitalmarkedsunionen – forbedring av clearing, enklere notering, og felles insolvensregler
Les mer
Kapitalmarkedsjus - 17.02.2022
Implementation of CSDR in Norway – What’s new?
Les mer
ESG og Bærekraft - 28.02.2024
Åpenhetsloven – dos and don’ts i 2024
Les mer
Finansiering - næring - 14.02.2024
Hvitvasking – regelverksguide 2024
Les mer

Lurer du på om vi kan hjelpe deg med kapitalmarkedsjus? Velkommen til en uforpliktende prat med en av våre advokater.

 • Eleonore Foss

  Eleonore Foss er advokat, og bistår bransjeaktørene med blant annet selskapsrettslige og regulatoriske spørsmål, AML, ESG/bærekraft, kapitalmarkedsjus og fond/kapitalforvaltning. Hun skriver jevnlig om finansjus, og benyttes som foredragsholder innenfor fagfeltet.

  Eleonore har en mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo fra 2019, og har arbeidet som advokatfullmektig, og senere advokat, i Rime siden 2021. Hun har tidligere arbeidet med fonds- og kapitalmarkedstjenester i Intertrust.

  Eleonore er på programmet for Emerging Leaders i LAW.

  Eleonore Foss

  Fast advokat
 • Andreas Tallhaug Fjermo

  Andreas Fjermo er advokatfullmektig i Rime.

  Andreas Tallhaug Fjermo

  Advokatfullmektig
 • Harald Sætermo

  Harald Sætermo er partner i Rime og hovedkontakt for aktørene i finansbransjen. Han har en betydelig erfaringsbakgrunn etter mer enn tyve år som advokat for aktørene i bransjen, herunder med regulatoriske forhold, dokumentasjonsutarbeidelse, misligholdssaker, restrukturering, tvisteløsning og andre spørsmål som berører næringen. 

  Harald har tidligere vært advokat i Nordea (konsernjuridisk) og i Advokatfirmaet Schjødt. Han har også undervist og vært sensor på Masterstudiet i rettsvitenskap ved Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo.

  Harald er en populær foredragsholder innen finansjus, og er benyttet av blant annet Juristenes Utdanningssenter (JUS), Finans Norge, og en rekke banker og finansinstiutsjoner.

  Harald Sætermo

  Partner / Advokat - Hovedkontakt