Weekly 40/2022

Publisert 10.10.2022 av Harald Sætermo 

Weekly er vår ukentlige oversikt over utviklingen i bank- og finansjussen som vi normalt publiserer på mandager. Oversikten inneholder korte omtaler av utvalgte endringer i regelverket, forventet regelverk eller andre hendelser som vi mener er nyttige å kjenne til for aktørene i bank- og finansbransjen. Meld deg på vårt nyhetsbrev (se i bunnen av siden) for å få disse ukentlige oppdateringene direkte til din e-post.

Høring – endringer i utlånsforskriften
Gjeldende utlånsforskrift forutsetter som tidligere omtalt at Finanstilsynet innen 30. september 2022 skulle gi råd til Finansdepartementet om behovet for endringer i forskriften. Dette rådet ble gitt av Finanstilsynet til departementet 3. oktober sammen med et høringsnotat samt vurderinger og faktagrunnlag fra Norges Bank.

Forslaget til endringer av utlånsforskriften er nå på høring frem til 14. november. Endringsforslag som reduksjon av maksimal gjeldsgrad fra 5 til 4,5 ganger årsinntekt og utvidelse til annen pantesikret gjeld, er allerede mye debattert. Det er imidlertid andre endringer man også bør se nærmere på, slik som:

  • Endrede krav til tilleggssikkerhet ved beregning av gjeldsgrad og belåningsgrad.
  • Koordinering med ny finansavtalelov vedrørende definisjoner, rentefri kreditt og kredittvurdering.
  • Forsvinner restriksjonene på eiendomsselskaps lån til utleieboliger?
  • Reduksjon og bortfall av fleksibilitetskvotene.
  • Ingen særregulering av belåningsgrad ved lån med pant i sekundærbolig i Oslo.
  • Bortfall av restruktureringsunntaket (§ 11) og unntaket for kredittkort under 25 000 kroner (§ 3).

Det er ganske viktige forslag til endringer som er kommet fra Finanstilsynet, og berørte foretak bør vurdere å inngi svar i høringsrunden. Har du spørsmål til Finanstilsynets endringsforslag og hvilken betydning de vil få hvis de går gjennom, kan du gjerne ta kontakt med oss her i Rime.

Statsbudsjettet
Forslaget til statsbudsjett for 2023 er lagt frem. På det finansjuridiske området er det noen forhold som man kan merke seg. Det fremgår blant annet at regjeringen prioriterer forslaget om utvidelse av gjeldsregistrene til å omfatte andre typer gjeld, samt arbeid med revisjon av gjeldsordningsloven som allerede er varslet skal komme våren 2023. Klima er fortsatt i fokus, et område hvor finansbransjen i tråd med EUs regelverk på området er tiltenkt en sentral rolle i omstillingsprosessen. Det foreslås også å gi grønne vekstlån fra Innovasjon Norge en øremerket ramme på 900 millioner kroner.

Alle artikler er underlagt våre copyright- og ansvarsbestemmelser, som kan leses her.

Lurer du på om vi kan hjelpe deg? Velkommen til en uforpliktende prat med en av våre advokater.