Weekly 5/2024

Publisert 04.02.2024 av Harald Sætermo   Eleonore Foss  

Weekly er vår ukentlige oversikt over utviklingen i bank- og finansjussen som vi normalt publiserer på mandager. Oversikten inneholder korte omtaler av utvalgte endringer i regelverket, forventet regelverk eller andre hendelser som vi mener er nyttige å kjenne til for aktørene i bank- og finansbransjen.

1.
Enighet om EUs Listing Act

Rådet og Europaparlamentet har kommet til enighet om en provisorisk avtale gjeldende Listing Act. Dette er en regelverkspakke som overordnet skal gjøre kapitalmarkedene i EU mer attraktive og strømmelinjeformet, og forenkle muligheten for både små og store selskaper å notere seg på europeiske handelsplasser. Pakken er en del av den nye handlingsplanen for kapitalmarkedsunionen fra 2020, som vi tidligere har omtalt. Med Listing Act følger endringer i bla. MiFIR/MiFID II, MAR og prospektforordningen. Det kommer også nye regler om bruk av aksjeklasser (multiple-vote shares). Den provisoriske avtalen skal ferdigstilles og presenteres for medlemsstatsrepresentantene og Europaparlamentet for godkjennelse, før teksten formelt må vedtas av Rådet og Parlamentet. Listing Act forventer vi kommer til norsk rett med tiden, og vi vil følge opp implementeringen.

2.
ESMA følger opp risikoen knyttet til gearing i alternative investeringsfond

ESMA - EUs tilsynsmyndighet på verdipapir- og kapitalmarkedområdet - publiserte denne uken en rapport om risikoen knyttet til gearing av AIF’er. Risikoen med gearing er eksempelvis knyttet til åpne eiendomsfond, hvor investorers exit fra fondene kan resultere i «brannsalg» med tilhørende markedsuro. Rapporten tar for seg tiltak som er iverksatt for å håndtere identifiserte risikoer, og hvordan ESMA vil fortsette å jobbe med nasjonale tilsynsmyndigheter og etterlevelsen av ESMAs anbefalinger fra 2020 for å håndtere likviditets- og belåningsrisiko jf. AIFMD artikkel 25.

3.
BigTechs’ tilbud av finansielle tjenester – rapport fra EUs tilsynsorganer

Det har lenge vært varslet og forventet at BigTechs (typisk Apple, Amazon, Facebook/Meta, Google og Microsoft) skulle få en betydelig rolle i tilbudet av finansielle tjenester. Forventningene har vel ikke helt slått til, og markedsandelene til BigTechs er foreløpig begrensede i det europeiske markedet.

EUs tilsynsmyndigheter (ESA’ene) har foretatt en undersøkelse av BigTechs rolle i tilbudet av finansielle tjenester. Funnene bekrefter at rollen så langt er begrenset, og knyttet til betalinger, elektroniske penger og forsikringer, og i liten utstrekning til banksektoren. Det er likevel en viss bekymring for konsernmessig koblinger (eks knyttet til finansiering, data og teknologi), særlig dersom aktørene skulle få en større markedsandel. Det varsles derfor et fokus på dette i tiden som kommer.  

4.
Folkefinansieringsforordningen (crowdfunding)

Som varslet vedtok EØS-komiteen denne uken i sitt møte 2.2.2024 innlemmelse av folkefinansieringsforordningen i EØS-avtalen.

Alle artikler er underlagt våre copyright- og ansvarsbestemmelser, som kan leses her.

Lurer du på om vi kan hjelpe deg? Velkommen til en uforpliktende prat med en av våre advokater.

 • Harald Sætermo

  Harald Sætermo er partner i Rime og hovedkontakt for aktørene i finansbransjen. Han har en betydelig erfaringsbakgrunn etter mer enn tyve år som advokat for aktørene i bransjen, herunder med regulatoriske forhold, dokumentasjonsutarbeidelse, misligholdssaker, restrukturering, tvisteløsning og andre spørsmål som berører næringen. 

  Harald har tidligere vært advokat i Nordea (konsernjuridisk) og i Advokatfirmaet Schjødt. Han har også undervist og vært sensor på Masterstudiet i rettsvitenskap ved Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo.

  Harald er en populær foredragsholder innen finansjus, og er benyttet av blant annet Juristenes Utdanningssenter (JUS), Finans Norge, og en rekke banker og finansinstiutsjoner.

  Harald Sætermo

  Partner / Advokat - Hovedkontakt
 • Eleonore Foss

  Eleonore Foss er advokat, og bistår bransjeaktørene med blant annet selskapsrettslige og regulatoriske spørsmål, AML, ESG/bærekraft, kapitalmarkedsjus og fond/kapitalforvaltning. Hun skriver jevnlig om finansjus, og benyttes som foredragsholder innenfor fagfeltet.

  Eleonore har en mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo fra 2019, og har arbeidet som advokatfullmektig, og senere advokat, i Rime siden 2021. Hun har tidligere arbeidet med fonds- og kapitalmarkedstjenester i Intertrust.

  Eleonore er på programmet for Emerging Leaders i LAW.

  Eleonore Foss

  Fast advokat