Finansiering - forbruker

Det siste om regelverksutviklingen, aktuelle tema og våre advokattjenester innen forbruksfinansiering. 

Hvordan blir fremtidens forbruksfinansiering?

EU har vedtatt et helt nytt forbrukerkredittdirektiv – for å styrke forbrukernes stilling. Det nye forbrukerkredittdirektivet (Consumer Credit Directive – CCD) vil selvfølgelig bli implementert i norsk rett, og vi har sett litt på hvordan fremtidens forbruksfinansering blir. 

Les mer
Våre tjenester

Kreditt og kausjonsstillelse fra forbrukere er underlagt et omfattende regelverksregime hvor det er avgjørende med riktig dokumentasjon og gode rutiner for håndtering av kredittene og sikkerhetsstillelsen.

Vi har betydelig erfaring med utarbeidelse av dokumentasjon og rutiner til forbrukerområdet, samt håndtering av inndrivelses- og tvistesaker innenfor området. Finansavtaleloven, utlånsforskriften og tilhørende regelverk på EU-nivå har vi arbeidet med i en årrekke, og kjenner de fleste problemstillinger som bankene og foretakene blir stilt ovenfor. 

For tiden skriver vi kommentarutgaven til ny finansavtalelov for et av fagbokforlagene, og vi er regelmessig engasjert til å forelese om forbruksfinansiering i ulike fora. 

Kontakt oss om forbruksfinansiering og kausjon
Innsikt
Finansiering - forbruker - 07.12.2022
Hvordan blir fremtidens forbruksfinansiering?
Les mer
Finansiering - forbruker - 12.12.2022
Utlånsforskriften 2022
Les mer
Finansiering - næring - 07.09.2022
Ny finansavtalelov – dette må banker og berørte foretak ha kontroll på
Les mer
Finansiering - forbruker - 05.12.2021
Porteføljesalg uten kundesamtykke fremdeles mulig under ny finansavtalelov
Les mer
Finansiering - forbruker - 26.10.2020
«BankID-saken» - hvilke avklaringer kom fra Høyesterett?
Les mer
Finansiering - næring - 14.02.2024
Hvitvasking – regelverksguide 2024
Les mer

Lurer du på om vi kan hjelpe deg med forbruksfinansiering? Velkommen til en uforpliktende prat med en av våre advokater.

 • Harald Sætermo

  Harald Sætermo er partner i Rime og hovedkontakt for aktørene i finansbransjen. Han har en betydelig erfaringsbakgrunn etter mer enn tyve år som advokat for aktørene i bransjen, herunder med regulatoriske forhold, dokumentasjonsutarbeidelse, misligholdssaker, restrukturering, tvisteløsning og andre spørsmål som berører næringen. 

  Harald har tidligere vært advokat i Nordea (konsernjuridisk) og i Advokatfirmaet Schjødt. Han har også undervist og vært sensor på Masterstudiet i rettsvitenskap ved Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo.

  Harald er en populær foredragsholder innen finansjus, og er benyttet av blant annet Juristenes Utdanningssenter (JUS), Finans Norge, og en rekke banker og finansinstiutsjoner.

  Harald Sætermo

  Partner / Advokat - Hovedkontakt
 • Eleonore Foss

  Eleonore Foss er advokat, og bistår bransjeaktørene med blant annet selskapsrettslige og regulatoriske spørsmål, AML, ESG/bærekraft, kapitalmarkedsjus og fond/kapitalforvaltning. Hun skriver jevnlig om finansjus, og benyttes som foredragsholder innenfor fagfeltet.

  Eleonore har en mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo fra 2019, og har arbeidet som advokatfullmektig, og senere advokat, i Rime siden 2021. Hun har tidligere arbeidet med fonds- og kapitalmarkedstjenester i Intertrust.

  Eleonore er på programmet for Emerging Leaders i LAW.

  Eleonore Foss

  Fast advokat