Tvangsfullbyrdelse, rekonstruksjon og insolvens

Det siste om regelverksutviklingen, aktuelle tema og våre advokattjenester innen tvangsfullbyrdelse, restrukturering og insolvens.

Rekonstruksjonsloven for restrukturering av selskap og gjeld

Hvordan rekonstruksjonsloven kan hjelpe bedrifter med finansielle utfordringer. 

Les mer
Våre tjenester

Vi bistår bankene og andre finansforetak med spesialengasjementstjenester, tvangsinndrivelse, restruktureringer, og håndtering av konkurser.

Banken eller foretaket kan dra nytte av et utvalg juridiske verktøy laget for å styre engasjementet i riktig retning samtidig som avtaler og relevante regler overholdes. Som kjent oppnås de beste resultatene om vi blir koblet inn tidlig nok. Vi bistår blant annet med:

 • Juridisk gjennomgang av engasjementet (herunder due diligence på sikkerhetsdokumentasjonen) og kartlegging av handlingsalternativer
 • Bidra til utarbeidelse av videre strategi for engasjementet, herunder mål og handlingsplaner – samt gjennomføring og oppfølging av slike
 • Forhandlinger med låntaker, eventuelt inngåelse av realisasjonsavtaler med låntaker
 • Tvangsinndrivelse etter tvangsfullbyrdelsesloven og lov om finansiell sikkerhetsstillelse
 • Sikring av usikrede engasjementer
 • Restruktureringsforhandlinger, herunder etter rekonstruksjonsloven, forhandlinger av kreditoravtaler, og andre utenomrettslige restruktureringsløsninger
 • Innleie av personell til drift, ledelse og finansiell støtte i kriserammede bedrifter
 • Bistand ved konkurs og i dialogen med konkursbo, ivaretakelse av panteverdier, finansiering av drift i boets regi, legalpantespørsmål, omstøtelseskrav
 • Utbetalinger på garantier stilt av bank/finansforetak, herunder entreprisegarantier, bustadoppføringsgarantier, etc.
 • Håndtere ansvarssaker styre, ledelse, revisor, eiere og forsikringsselskap; eventuelt krav reist mot bank/finansforetak

Vi har et omfattende nettverk med både utenlandske advokatfirma, revisorer, transaksjonsrådgivere mv som vi ved behov knytter til oppdraget for å løse spesifikke oppgaver som vi som norske advokater ikke påtar oss. Hvilket team som settes sammen vurderes ut fra behovet i den enkelte sak veid opp mot ønsket om effektivitet og kostnadskontroll.

Kontakt oss om inndrivelse og insolvens
Innsikt
Kategori - 09.04.2022
Rekonstruksjonsloven for restrukturering av selskap og gjeld
Les mer
Finansiering - næring - 03.02.2022
The Norwegian bankruptcy proceedings in a nutshell
Les mer

Lurer du på om vi kan hjelpe deg med tvangsfullbyrdelse og insolvens? Velkommen til en uforpliktende prat med en av våre advokater.

 • Harald Sætermo

  Harald Sætermo er partner i Rime og hovedkontakt for aktørene i finansbransjen. Han har en betydelig erfaringsbakgrunn etter mer enn tyve år som advokat for aktørene i bransjen, herunder med regulatoriske forhold, dokumentasjonsutarbeidelse, misligholdssaker, restrukturering, tvisteløsning og andre spørsmål som berører næringen. 

  Harald har tidligere vært advokat i Nordea (konsernjuridisk) og i Advokatfirmaet Schjødt. Han har også undervist og vært sensor på Masterstudiet i rettsvitenskap ved Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo.

  Harald er en populær foredragsholder innen finansjus, og er benyttet av blant annet Juristenes Utdanningssenter (JUS), Finans Norge, og en rekke banker og finansinstiutsjoner.

  Harald Sætermo

  Partner / Advokat - Hovedkontakt
 • Linn Aune Schirmer

  Linn Aune Schirmer har en master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo fra 2017. Hun har fra tidligere et årsstudium i bedriftsøkonomi fra Handelshøyskolen BI. Linn Aune Schirmer har arbeidet som advokatfullmektig, og senere advokat, i Rime Advokater siden 2018. Hun arbeider hovedsakelig med konkursrett, dødsboskifter og selskapsrett.

  Linn Aune Schirmer

  Fast advokat