Hvitvasking og sanksjoner

Det siste om regelverksutviklingen, aktuelle tema og våre advokattjenester innen anti-hvitvasking og sanksjoner.

Hvitvasking – regelverksguide 2024

Hvitvaskingsregelverket tar sikte på å forebygge og avdekke hvitvasking og terrorfinansiering. I denne artikkelen gir vi en innføring i regelverket og en kort oppdatering på status i 2024.

Les mer
Våre tjenester

Finansbransjen er godt kjent med (anti-)hvitvaskingsregelverket og har gjennomgående gode rutiner for håndtering av hvitvaskingsrisiko. Men regelverket er under konstant utvikling og den praktiske etterlevelsen er ofte utfordrende, og de fleste tilsynsrapporter innebærer kritikk for manglende overholdelse. I tillegg kommer sanksjonsregelverket, som har blitt ytterligere aktualisert med Russlands invasjon av Ukraina.

Regelverket er viktig, og det er strenge konsekvenser ved manglende overholdelse i form av pålegg og tvangsmulkt, forbud mot ledelsesfunksjoner og verv, overtredelsesgebyr, bøter og i ytterste konsekvens fengselsstraff.

Vi bistår både våre klienter innenfor finansbransjen, så vel som i andre bransjer, med overholdelse av regelverket. Det dreier seg om riktig og oppdatert forståelse av reglene, gode rutiner og dokumentasjon, samt håndtering av den praktiske etterlevelsen av regelverket.

Vi følger ukentlig med på utviklingen i regelverket, det være seg fra norsk hold (Finanstilsynet), EU eller FATF (den internasjonale samarbeidsgruppen Financial Action Task Force). Norge følger i all hovedsak EU, og den kommende AML-pakken med sjette hvitvaskingsdirektiv og etablering av en europeisk anti-hvitvaskingsmyndighet («AMLA») vil også få betydning for norske forhold.

Kontakt oss om hvitvaskingsregelverket og sanksjoner
Weekly feed
Weekly 25/2024 - 22.06.2024

EUs AML-pakke: Publisering i EU-tidende

Weekly 23/2024 - 08.06.2024

Banken frifunnet av Høyesterett i sak om direktørsvindel - Edison

Weekly 23/2024 - 08.06.2024

Forslag til nye regler om innsyn i aksjeeierbok, aksjeeierregister og forvalterregistrering

Weekly 20/2024 - 20.05.2024

EBA starter innhenting av informasjon om fysiske personer

Weekly 20/2024 - 20.05.2024

Endring i hvitvaskingsforskriften

Weekly 17/2024 - 27.04.2024

Høyesterett om plikten til å avvikle et kundeforhold jf. hvitvaskingsloven § 24 (4)

Weekly 17/2024 - 27.04.2024

EUs antihvitvaskingspakke: Europaparlamentets behandling

Weekly 14/2024 - 07.04.2024

Forslag til ny finanstilsynslov

Weekly 14/2024 - 07.04.2024

Hvitvaskingsloven: kunstbransjen, politisk eksponerte personer og bruk av tredjeparter

Weekly 14/2024 - 07.04.2024

Tilgang opplysninger lov om register over reelle rettighetshavere

Weekly 12/2024 - 15.03.2024

Norge gjennomfører tolvte og trettende sanksjonspakke mot Russland

Weekly 12/2024 - 15.03.2024

Høring: Endringer i hvitvaskingsforskriften § 4-2a

Weekly 11/2024 - 15.03.2024

Reelle rettighetshavere: Oppdatert veiledning fra FATF

Weekly 9/2024 - 01.03.2024

Norsk gjennomføring av MiCA og TFR II - høring

Weekly 8/2024 - 25.02.2024

EUs 13. sanksjonspakke mot Russland

Weekly 8/2024 - 25.02.2024

FATF med oppdaterte lister over høyrisikoland

Weekly 8/2024 - 25.02.2024

AMLA får sete i Frankfurt

Weekly 6/2024 - 09.02.2024

Forslag til ny bestemmelsen om taushetsplikt i sanksjonsloven

Weekly 6/2024 - 09.02.2024

Høyrisikoland

Weekly 3/2024 - 20.01.2024

EUs AML-pakke: Enighet om strengere regler

Weekly 2/2024 - 14.01.2024

Finanstilsynets tematilsyn med AIF-forvalternes tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering

Weekly 50/2023 - 15.12.2023

Høring: Endring i lov om register over reelle rettighetshavere

Weekly 50/2023 - 15.12.2023

Høring: Utvidelse av hvitvaskingsloven til å omfatte aktører i kunstbransjen

Weekly 50/2023 - 15.12.2023

AMLA: Enighet om ny europeisk tilsynsmyndighet

Weekly 50/2023 - 15.12.2023

EU: Enighet om regler for konfiskering og frysing av kriminelt utbytte

Weekly 48/2023 - 03.12.2023

EBA med oppdaterte AML/CFT retningslinjer

Lurer du på om vi kan hjelpe deg med overholdelse av hvitvaskingsregelverket? Velkommen til en uforpliktende prat med en av våre advokater.

 • Eleonore Foss

  Eleonore Foss er advokat, og bistår bransjeaktørene med blant annet selskapsrettslige og regulatoriske spørsmål, AML, ESG/bærekraft, kapitalmarkedsjus og fond/kapitalforvaltning. Hun skriver jevnlig om finansjus, og benyttes som foredragsholder innenfor fagfeltet.

  Eleonore har en mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo fra 2019, og har arbeidet som advokatfullmektig, og senere advokat, i Rime siden 2021. Hun har tidligere arbeidet med fonds- og kapitalmarkedstjenester i Intertrust.

  Eleonore er på programmet for Emerging Leaders i LAW.

  Eleonore Foss

  Fast advokat
 • Harald Sætermo

  Harald Sætermo er partner i Rime og hovedkontakt for aktørene i finansbransjen. Han har en betydelig erfaringsbakgrunn etter mer enn tyve år som advokat for aktørene i bransjen, herunder med regulatoriske forhold, dokumentasjonsutarbeidelse, misligholdssaker, restrukturering, tvisteløsning og andre spørsmål som berører næringen. 

  Harald har tidligere vært advokat i Nordea (konsernjuridisk) og i Advokatfirmaet Schjødt. Han har også undervist og vært sensor på Masterstudiet i rettsvitenskap ved Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo.

  Harald er en populær foredragsholder innen finansjus, og er benyttet av blant annet Juristenes Utdanningssenter (JUS), Finans Norge, og en rekke banker og finansinstiutsjoner.

  Harald Sætermo

  Partner / Advokat - Hovedkontakt